Hygiena výživy zví?at

Krmiva

Vyšet?ení na p?ítomnost sulfitredukujících klostridií

Vyšet?ení na p?ítomnost Staphylococus aurerus

Vyšet?ení na p?ítomnost aerobních a fakultativn? anaerobních mikroorganismů

Vyšet?ení na p?ítomnost Clostridium perfringens

Vyšet?ení na p?ítomnost Enterobacteriaceae

Vyšet?ení podle vyhl. 287/1999 Sb.

Vyšet?ení podle vyhl. 295/2003 Sb.

Vyšet?ení na p?ítomnost skladištních škůdců

Vyšet?ení na p?ítomnost Salmonella

Vyšet?ení p?ítomnosti plísní

Stanovení tuku extrakcí

Stanovení ?ísla kyselosti tuku

Stanovení kyselosti vodního výluhu

Stanovení soli argentometrickou titrací dle Mohra

Stanovení amoniaku nebo destila?n?

Stanovení bílkovin v biologickém materiálu

Stanovení vlákniny vážkov?

Výpo?et metabolizovatelné energie krmiva na základ? analyz