Svozné linky

Svozné linky okresů Trutnov

Linka jede úterý a ?tvrtek

Hradec Králové (7,00) -> Vrchlabí (9,15-9,30 jatky) -> Markoušovice (10,00-10,20 jen po telefonické dohod?) -> Trutnov ( 10,45- 10,50 inspektorát KVS) -> Bojišt? ( 10,55-11,00 jen po telefonické dohod?) -> KSK Bono ( jen po telefonické dohod? ) -> Dvůr Králové (11,15-11,20 ZOO, inspektorát KVS) -> ?ernošice (12,00-12,05 PROVIO) -> Hradec Králové (13,00)
linka jede v úterý 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 5/5, 30/5, 27/6, 25/7, 22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 a ve ?tvrtek 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 15/6, 13/7, 10/8, 7/9, 3/10, 17/10 ,2/11, 30/11.

Svozné linky okresů Náchod a Trutnov

Linka jede úterý a ?tvrtek v týdny mimo rozpis

Hradec Králové ( 7,30 ) -> Jarom?? ( 8,15 - 8,30 st?edisko ) -> ?eská Skalice ( 9,15 - 9,30 masokombinát ) -> Náchod ( 9,55 - 10,05 inspektorát KVS ) -> Markoušovice ( jen po telefonické dohod? ) -> Trutnov (10,45 - 10,50 inspektorát KVS ) -> Bojišt? ( 10,55 - 11,00 jen po telefonické dohod? ) -> Dvůr Králové ( 11,15 - 11,20 ZOO, inspektorát KVS ) -> ?ernošice ( 12,00 - 12,05 PROVIO )
-> Hradec Králové ( 13,00 )

Svozné linky okresů Náchod a Rychnov nad Kn?žnou

Linka jede úterý a ?tvrtek dle rozpisu

Hradec Králové ( 7,30 ) -> Jarom?? ( 8,15 - 8,30 st?edisko ) -> ?eská Skalice ( 9,15 - 9,30 masokombinát ) -> Náchod ( 9,55 - 10,05 inspektorát KVS ) -> Rychnov n.K. ( 12,00 - 12,05 inspektorát KVS ) -> Dobruška ( 12,20 - 12,25 jatky ) -> Opo?no ( 12,30 - 13,35 Bohemilk ) -> Hradec Králové ( 13,00)

linka jede v úterý 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5, 27/6, 25/7, 22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 a ve ?tvrtek 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 30/5 , 15/6 , 13/7, 10/8, 7/9, 30/10, 2/11 , 30/11 .

Svozné linky okresu Rychnov nad Kn?žnou

Linka jede úterý a ?tvrtek v týdny mimo rozpis

Hradec Králové ( 7,30 ) -> Rychnov n.K. (12,00 - 12,05 inspektorát KVS ) -> Dobruška ( 12,20 - 12,25 jatky ) -> Opo?no (12,30 - 13,35 Bohemilk ) -> Hradec Králové ( 13,45 )

Svozné linky okresů ?stí n.O, Svitavy, Chrudim, Pardubice

ST?EDA

Hradec Králové ( 6,00 ) -> Žamberk ( 8,00 - 8,15 ) -> Lanškroun ( 9,20 - 9,30 ) -> ?eská T?ebová ( 10,00 - 10,10 ) -> ?stí n.O. ( 10,20 - 10,30 ) -> Litomyšl ( 11,15 - 11,20 ) -> Osík (11,25 - 11,30 ) -> Poli?ka ( 11,50 - 12,00 ) ->Vrchovina ( 12,30 - 12,35 ) -> Choce? ( 12,40 - 12,45 ) -> Vysoké Mýto (13,00 - 13,05 ) -> Chrudim (13,55 - 14,00 ) -> Pardubice (14,20 -14,30 ) -> Hradec Králové ( 15.00 )
-
Linka jede každou st?edu , ( 5.7.2006 je státní svátek, linka jede v úterý 4.7.2006 )

POND?L? a P?TEK

Hradec Králové (12,30 ) -> Vysoké Mýto ( 13,00 - 13,05) -> Chrudim ( 13,55 - 14,00 ) -> Pardubice ( 14,30 )